izmir escort bayan

Super Magna

Florışıl Manyetik Parçacık Kontrol
Konsantresi

Manyetize olan ferromanyetik malzemelerin yüzey ve hemen altındaki çatlak ve süreksizliklerin tespiti için manyetik parçacık muayene işleminde kullanılır.
1 lt Super Magna 50 lt su le çoğaltılır.
Yüksek hassasiyet seviyesine sahiptir.
Korozyon yapmaz.
Silikon, nitrit ve klorlu bileşikler içermez. Düşük PH değerine sahiptir.
UV-A lamba altında yüksek ışıma verir.


Standartlar;

EN ISO 9934-2
ASTM D 808
ASTM E 1444